Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964

Omschrijving

Het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat over het eigen departement, de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en de buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland. Het archief is een voortzetting van de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1945-1954 (2.05.117). Dientengevolge bevat het geregeld vervolgdossiers van onderwerpen, die in het archief uit de periode 1945-1954 ook al aanwezig waren. Het archief is belangrijk, omdat de afwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië op vele terreinen nog merkbaar waren.

Het archief bevat grote series agenda's van verschillende directies en afdelingen van het ministerie met betrekking tot de periode 1955-1964. Inventarisnummers 1199- 1500 en 1501-1682 bevatten ingekomen respectievelijk uitgaande telegrammen, afkomstig van of gericht aan Nederlandse permanente vertegenwoordigingen, ambassades en gezantschappen in het buitenland, 1955-1964 onder andere stukken met betrekking tot de afwikkeling van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, waaronder: berechting oorlogsmisdadigers, recuperatie en schadeclaims.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 3546-3621 - Regelingen en overeenkomsten betreffende oorlogsschade, 1954-1964 NB. Onder andere stukken met betrekking tot Nederlandse oorlogsslachtoffers in België: Allgemeines Kriegsfolgensgesetz (AKG); Bundesrückerstattungsgesetz (BRÜG), 1955-1964; Oorlogsschadevergoeding (Lastenausgleich), 1955-1964; Schadevergoeding nazi-slachtoffers, 1955-1964; Afwikkeling oorlogsschade Nederlandse binnenschepen, 1956-1964; Regeling en onderzoek schadevergoeding slachtoffers van medische experimenten in nazikampen, 1957-1958; Loonvorderingen Nederlanders (Arbeitseinsatz en krijgsgevangenen), 1958-1960; Stichting Jokos; schadeloosstellingen wegens nazivervolging, 1958-1960; Bemiddelingsbureau schadevergoeding nazislachtoffers, 1958-1963; Inlichtingen betreffende schadeloosstelling van nazislachtoffers in het kader van de Bundesentschädigungsgesetz (BEG) en van de Bundesrückerstattungsgesetz (BRÜG), 1958-1963; Wetgeving inzake vergoeding, reparatie- en restitutieschade (Reparationsschadengesetz, onderdeel van het Allgemeine Kriegsfolgengesetz (AKG)), 1959-1964; Bundesentschädigungsgesetz (BEG); Bundesgesetzblatt Teil III, 1962, met aanvraagformulieren, 1960-1962; Vaststelling van schade geleden door verdrevenen met
    betrekking tot Nederlandse waarden (aandelen), 1960-1962; Dwangarbeiders; schadeloosstelling aan voormalige dwangarbeiders uit concentratiekampen, 1960-1964;; oorlogsschaderegelingen diverse landen.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers