Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Zuivering Ambtenaren en Nederlandse Orden, (1940) 1945-1959 (1984)

Omschrijving

Het archief omvat, behalve stukken over de organisatie van de zuivering en het beleid, duizenden dossiers betreffende individuele ambtenaren, waarin documentatie, besluiten, beroepsprocedures en revisies zijn te vinden. Ambtenaren die tijdens de bezetting te zeer met de Duitse bezetter hadden meegewerkt, werden in het algemeen ontslagen. Behalve de centrale organen is er ook materiaal van diverse decentrale commissies te vinden. Inventarisnummers 32500-34598 bevatten individuele persoonsdossiers voor de zuivering van personeel van de Nederlandse Arbeidsdienst (alfabetisch geordend).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 46 - Stukken betreffende de beantwoording van een vraag van de "Groote Advies-Commissie der Illegaliteit" inzake de behoefte aan een verdergaande zuivering, 1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers