Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Omschrijving

De Commissie Burgerbevolking werd op 26 maart 1935 ingesteld door het ministerie van Defensie. De Commissie had tot taak om in geval van oorlog zorg te dragen voor de afvoer van de burgerbevolking uit onveilige gebieden. Na de mobilisatie in augustus 1939 kwam de Commissie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken te vallen en werd er een uitvoerend orgaan toegevoegd: het Bureau Afvoer Burgerbevolking (BAB). Zowel Commissie als Bureau kwamen onder leiding van mr. H.W.J. Mulder. Er werden commissarissen aangesteld in alle provincies die verantwoordelijk werden voor de uitvoer in de regio's. In mei 1940 zijn door het BAB circa 200.000 mensen geƫvacueerd. Na de capitulatie van Nederland keerden de meesten snel terug naar huis. De commissie bleef belast met de zorg voor de mensen uit geteisterde gebieden (Rotterdam, Middelburg). Vanaf 1942 werd het BAB belast met de organisatie van de ontruiming van kustgebieden. Het BAB regelde vervoer en onderkomen van de evacuƩs. Vanaf september 1944 opereerden er twee zelfstandige bureaus: vanuit bezet gebied in Den Haag en vanuit bevrijd gebied in Eindhoven. Dat laatste bureau stond onder leiding van P.N.L. Staal. Onmiddellijk na de bevrijding werd het BAB opgeheven en de taken overgedragen aan het door minister L.J.M. Beel ingestelde Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (CBVO). Het archief van het BAB bevat notulen, verslagen, correspondentie en rapporten en geeft een breed beeld van de activiteiten van de Commissie, de BAB's in Den Haag en Eindhoven en de commissarissen. Het archief bevat onder andere ingekomen verslagen van de Commissarissen Afvoer Burgerbevolking van de gang van zaken bij ontruiming en evacuatie met betrekking tot gemeenten in de verschillende provincies

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen