Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit (ASC), 1912-1950

Omschrijving

De taken van de afdeling Algemeen Secretariaat en Comptabilteit (ASC) waren organisatie van het departement; financiële voorschriften en controle; personeel; Toezicht op de Algemene Landsdrukkerij en vanaf 1933 toezicht op de PTT en de Rijkspostspaarbank. Op grond van het vreemdelingenreglement 1918 viel de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen onder de ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Oorlog. Alle financiële en personele aangelegenheden met betrekking tot de vluchtelingenzorg vielen onder de afdeling ASC. Deze taak werd van 1938 tot en met oktober 1942 grotendeels uitgevoerd door een apart bureau A.S.C./Vluchtelingen. Begin maart 1943 verhuisde het grootste deel van het departement van Binnenlandse Zaken naar Apeldoorn. In 1945 werd ingesteld de afdeling Den Haag, met als werkgebied de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. In 1945 kwam het departement weer terug naar Den Haag.

Met betrekking tot de oorlogsperiode bevat het archief veel stukken met betrekking tot (de financiële aspecten) van opvang van vluchtelingen. Inventarisnummers 1-116 bevatten ingekomen stukken en van minuten van besluiten en uitgaande stukken 1914-november 1945. Onder inventarisnummers 147-152 zijn indices (alfabetisch op rubriek, hoofdonderwerp) ingericht, verwijzend naar de agendanummers. Inventarisnummers 163-169 bevatten klappers, op naam- en trefwoorden ingericht, verwijzend naar de agendanummers.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers