Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Minister van Oorlog

Omschrijving

Tot 27 juli 1941 behield het departement de naam die het in vooroorlogs Nederland had: ministerie van Defensie. Ministers waren Adriaan Quirinus Hendrik Dijxhoorn (tot 12 juni 1941) en Hendrik van Boeyen, die aanbleef toen het departement in het tweede kabinet-Gerbrandy werd hernoemd in ministerie van Oorlog. Op 15 september 1942 werd Otto Cornelis Adriaan van Lidt de Jeude minister van Oorlog. In het derde kabinet-Gerbrandy bekleedden Jim de Booy (tot 4 april 1945) en Jan de Quay deze ministerspost.

De stukken in het archief hebben voor het merendeel betrekking op Nederlandse dienstweigeraars in Zuid-Afrika. Dit archief bevat informatie over kabinetten-ballingschap, regering Londen, politiek.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid