Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Militair Gezag in Zeeland, (1943) 1944-1946 (1948)

Omschrijving

Het Militair Gezag (MG) was een orgaan dat in de periode na de bevrijding van Nederland een interimbestuur moest vestigen zolang er nog een oorlogstoestand heerste en de regering het gezag nog niet kon overnemen. Het had als taak de openbare rust en orde te handhaven, de verbindingen tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten te onderhouden en de Nederlandse regering te vertegenwoordigen. Tevens hield men zich bezig met het herstel en de handhaving van de veiligheid en het weer op gang brengen van het maatschappelijk leven.

Stukken zijn zowel in het Nederlands als het Engels.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers