Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946

Omschrijving

Bij Koninklijk Besluit van 4 september 1944 werd in Noord-Brabant een Provinciaal Militair Commissariaat (PMC) ingesteld met Vught als plaats van vestiging. Sedert de bevrijding van de provincie in de maanden september-november 1944 functioneerden daaronder enkele Districts Militaire Commissarissen (DMC's). Gedurende die bevrijdingsmaanden waren het aantal, de vestigingsplaatsen en de ressorten van deze commissariaten voortdurend aan verandering onderhevig. Begin november was een stabiele situatie bereikt. De districtscommissariaten waren toen gevestigd in Bergen op Zoom, Breda, Eind- hoven, 's-Hertogenbosch, Oss, Roosendaal en Tilburg; die in Grave en Oosterhout waren opgeheven. Deze situatie bleef bestaan tot maart 1945. In die maand werden de commissariaten te Bergen op Zoom en Roosendaal gevoegd bij het commissariaat te Breda onder de nieuwe naam 'commissariaat voor het district West-Brabant'. In deze gemeenten werden bureaus van het Militair Gezag aangehouden die ressorteerden onder de districtscommissaris te Breda. De ressorten van de overige (vier) commissariaten ondergingen sedert november 1944 geen veranderingen van betekenis. Na de opheffing van de commissariaten in augustus 1945 werd hun taak grotendeels overgenomen door de PMC. De afhandeling van lopende zaken werd opgedragen aan de afwikkelingsbureaus van de commissariaten.
Op 1 oktober 1945 werden de PMC's gegroepeerd tot de reeds genoemde Afdelings Militaire Commissariaten, waarvan de werkingsgebieden samenvielen met die van de gerechtshoven. Het PMC in Noord-Brabant werd op die datum omgedoopt tot 3e Militaire Afdelings Commissariaat met als werkingsgebied de provincies Noord-Brabant en Limburg en met districtsofficieren, ook wel verbindingsofficieren genoemd te Breda, Eindhoven, Maastricht, Roermond, Tilburg en Venlo. Na de opheffing van het AMC op 1 december 1945 werd de afhandeling van lopende zaken opgedragen aan het afwikkelingsbureau van het AMC.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers