Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Militair Gezag; DMC Appingedam, 1945

Omschrijving

In de inventaris zijn de stukken geplaatst onder de verschillende secties van het Militair Gezag:
Sectie I, Binnenlandse Zaken (inventarisnummers 2-15); sectie II, Juridische Zaken (inventarisnummers 16-35); Sectie III, Politie (inventarisnummers 36-48); Sectie IV, Brandweer en Luchtbescherming (inventarisnummers 49-50); Sectie V, Financiën (inventarisnummers 51-63); Sectie VI, Economische Zaken (inventarisnummers 64-66); Sectie VII, Transport (inventarisnummers 71a-71); Sectie VIII, Volksgezondheid (inventarisnummers 72-73); Sectie IX, Openbare Werken (inventarisnummers 74-77); Sectie X, Arbeidszaken (inventarisnummer 78); Sectie XI, Voorlichting (inventarisnummers 79-81); Sectie XII, PTT (inventarisnummers 82-84); Sectie XIII, Sociaal werk voor Oorlogsgetroffenen (inventarisnummers 85-86); Sectie IX, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (inventarisnummer 87); Sectie XV, Oost- en West-Indische Zaken (inventarisnummer 88-89). Verder zijn er de rubrieken; Evacuatie en Repatriëring inventarisnummers 90-95); Secretariaat (inventarisnummers 96-97) Personeelszaken (inventarisnummers 98-99 en 166); Troependetachement (inventarisnummer 100); Rechtsherstel (inventarisnummers 101-111); Algemene Zaken (inventarisnummers 112-114) Stafschool (inventarisnummer 115); Geschiedschrijving (Inventarisnummer 116): Correspondentie en bijbehorende agenda's (inventarisnummers 117-147, 165); Financieel Archief ( inventarisnummers 148-164)

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers