Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Menten, E.E.

Omschrijving

Mr. Emile Ernest Menten werd in 1882 te Brussel geboren en was het grootste gedeelte van zijn leven bankier bij de firma Pierson, Heldring & Pierson in 's-Gravenhage. Nadat hij in het begin van de oorlog enige spionagegroepen had gefinancierd, ging hij eind 1941 deel uit maken van het Comité, dat later de naam Groot Burger Comité zou gaan dragen, en dat, naast het reeds bestaande Politiek Convent, zich bezighield met vragen over wat op dat moment en in de toekomst diende te gebeuren. Aan de werkzaamheden van het comité kwam een einde, toen begin april 1943 alle leden (door toedoen van de V-Mann Van der Waals) gearresteerd werden.

Dit archief bevat informatie over Winterhulp, het Nationaal Comité, secretarissen-generaal, evacuaties en F. Wimmer.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)