Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Meidagen, capitulatie en demobilisatie

Omschrijving

De meeste stukken binnen deze collectie zijn afkomstig van de Opperbevelhebber der Land- en Zeemacht, het Afwikkelingsbureau en van Duitse instanties belast met de demobilisatie van het Nederlandse leger in mei 1940. Hoewel binnen de collectie stukken aanwezig zijn betreffende de meidagen, ligt het zwaartepunt bij de capitulatie en de daarop volgende twee maanden waarin de demobilisatie grotendeels plaatsvond.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers