Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Meelfabriek "De Sleutels" B.V. v/h De Koster & Co te Leiden (1773) 1884-1988 (1998)

Omschrijving

Inventarisnummer 14 bevat notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders, 1928-1955. Hoofdstuk D bevat financiële stukken van het bedrijf. Opmerkelijk is het bestaan van een geheime administratie van kasboeken, journalen en grootboeken in de oorlogsperiode. Inventarisnummers 526-528 bevatten jaarverslagen van de jaren 1939-1940 en 1943. In het gedeponeerde archief van de Stoommeelfabriek v/h Fa. Nicola Koechlin & Co N.V./C.V. te Voorburg/Leiden bevindt zich een rubriek Financiën (rubriek D) met onder andere geheime administratie van grootboeken en journalen uit de oorlogsperiode. In het gedeponeerde archief van de Maatschappij tot exploitatie van de Koninklijke brood- en beschuitfabriek Lensvelt Nicola N.V. sedert 1959 Lenca N.V. te Den Haag bevinden zich onder inventarisnummer 1203 stukken met betrekking tot het beheer van de aandelen 1943-1952 en onder inventarisnummer 1204 registers van aandeelhouders, 1942-1959. Van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Fabrieken v/h Paul C. Kaiser N.V. te Den Haag en Leiden bevinden zich onder inventarisnummer 1276 notulen van vergaderingen 1942-1957.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 170 - Stukken betreffende de Z-kaartenprocedure voor vrijstelling van de Arbeitseinsatz in Duitsland van onmisbare arbeidskrachten in de voedselvoorzieningsbedrijven, 1943-1944

    Thema's

  • 560 - Stukken van met name de vakgroep Maalindustrie van het Bedrijfs- en productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten te Den Haag betreffende mogelijkheden voor vrijstelling van de arbeidsinzet in Duitsland voor werknemers in de voedingsmiddelenindustrie, 1942-1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers