Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Marendijk, polder, 1650 - 1970

Omschrijving

De polder Marendijk lag tot 1896 binnen de gemeentegrenzen van Oegstgeest. Hierna vormde de Poelwatering die dwars door de polder liep de grens tussen de gemeente Oegstgeest en Leiden. Rond 1950 werd de polder in het noorden begrensd door de Warmonderweg, in het oosten door de Rijnsburgerweg en het Schuttersveld, in het westen door de Marendijk, in het zuidwesten vanaf de Poelwatering door de Haarlemmer Trekvaart en in het zuiden door de Rijnsburger Singel. De polder werd per 1 april 1970 opgeheven. De hele waterstaatkundige zorg van het gebied en alle lasten, rechten en verplichtingen gingen over op de gemeente Leiden.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers