Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Lignac, T.E.W.

Omschrijving

Theodora Elisabeth Wilhelmina Lignac (Den Haag 13 mei 1910) werkte voor en tijdens de oorlog als agent bij de Haagse kinder- en zedenpolitie. Promotie naar de rang van inspecteur werd tegen gehouden door de Duitse bezettingsautoriteiten. In 1943 en 1944 legde zij clandestien tentamens rechten af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam om een maand na de bevrijding formeel af te studeren.

Vanwege haar ervaring als maatschappelijk werkster kreeg Dora Lignac met ingang van 10 mei 1945 de leiding over de vrouwenafdeling van de strafgevangenis in Scheveningen. In de rang van kapitein van het Militair Gezag was zij commandant van de Centrale Verzamelbewaarplaats waar vrouwelijke politiek delinquenten werden opgesloten. Ondersteund door zeven officieel aangestelde bewaaksters, padvinders en reclasseringsambtenaren werd een sociaal programma opgesteld om de gevangenen voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij.

Vanaf 15 oktober 1945 bekleedde Lignac bij de Bijzondere Rechtspleging de functie van sociaal inspectrice voor de bijzondere vrouwenkampen en vrouwengevangenissen. Gelijktijdig was zij bestuurslid van de Stichting Toezicht Politiek Delinquenten. In 1947 keerde zij terug naar de Haagse kinder- en zedenpolitie waar ze waarnemend hoofd werd in de rang van inspecteur. Na voltooiing van haar dissertatie over "de kinderpolitie in Nederland en daarbuiten" in juni 1951 ging ze werken bij het ministerie van Justitie waar ze zou opklimmen tot adjunct-directiehoofd. Eén dag na haar honderdste verjaardag overleed Dora Lignac op 14 mei 2010.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid