Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Levenbach, M.G.

Omschrijving

Marius GustaafLevenbach (1896-1981) was hoogleraar bij de Juridische Faculteit van de Gemeente Universiteit en verbonden aan de school voor Maatschappelijk Werk, beide gevestigd in Amsterdam. In november 1940 werd hij uit beide functies ontslagen. Hield zich tijdens de bezetting bezig met het overgangsrecht en stelde samen met onder andere prof. mr. J.H. van Meurs en mr. M.H. de Boer het Souverein Noodbesluit op. Het overgangsrecht is tenslotte vastgelegd in het Besluit Bezettingsmaatregelen. Na de oorlog verbonden aan de Commissie van Advies Zuiveringsbesluit 1945, afdeling Noord-Holland, Utrecht. Hij speelde een rol in de zuivering van gemeenteambtenaren te Amsterdam.

Het archiefgedeelte omvat een groot aantal mappen, inhoudende correspondentie, rapporten, aantekeningen en circulaires betreffende o.m. maatregelen tegen Joden, economische en sociale problemen, het Souverein Noodbesluit en de Zuivering.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 2e - Circulaires en artikelen betreffende o.m. de arbeidsinzet van overheidspersoneel, de vrijwillige arbeidsinzet, en een artikel getiteld: "Abstand Wahren (Verhalten gegen├╝ber fremdv├Âlkischen Arbeidskraften)", april 1942 - februari 1945.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 2n - Overzicht (niet ondertekend) betreffende "de voornaamste kwesties, welke zich ten aanzien van het rechtsherstel met betrekking tot onroerende goederen kunnen voordoen.", z.d..

  Thema's

 • 2o - Enkele nota's (met kanttekeningen van Levenbach) betreffende vergoeding van oorlogs- en aanverwante schaden, april 1945

  Thema's

 • 3d - Een rapport van Vertrouwensmannen aan de Regering over het "Besluit rechtsherstel ontslagen ambtenaren", 1944-1945

  Thema's