Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Leidse Christelijke Besturenbond (CBB) en van enkele aangesloten plaatselijke organisaties, (1903) 1911-1963

Omschrijving

Op 16 maart 1910 is de Leidse Christelijke Besturenbond (CBB) opgericht. In het jaar van oprichting hebben de volgende plaatselijke afdelingen van de protestants christelijke vakorganisaties zich aangesloten: Patrimonium, Christelijke Nationale Werkmansbond, Christelijke Grafische Bond, Christelijke Metaalbewerkersbond, Christelijke Bakkersbond en de Protestants Christelijke Bouwvakfederatie. In 1917 valt het onderling genomen besluit dat de CBB's plaatselijke organen van het CNV worden. In de jaren 1940-1945 slaagt het CNV met de daarbij aangesloten vakcentrales en CBB's erin aan de gelijkschakeling van de vakbeweging onder leiding van de NSB'er Woudenberg te ontkomen. Vlak voor de fatale datum, 25 juli 1941, heft de christelijke vakbeweging en daarmee ook de CBB zichzelf op. In de jaren tot de bevrijding in 1945 onderhouden de bestuursleden van de CBB illegale contacten. Daardoor kan de CBB al in mei 1945 zijn activiteiten hervatten. Het vooroorlogse takenpakket wordt weer ter hand genomen, maar nu onder gewijzigde sociaaleconomische omstandigheden, namelijk die van de wederopbouw van de in de oorlog aangerichte schade. In het archief zijn ook gedeponeerde archieven opgenomen. Met betrekking tot de oorlogsjaren zijn van belang: 'De vereeniging tot exploitatie van een gebouw voor christelijk sociale belangen, respectievelijk de stichting tot exploitatie van gebouwen voor christelijke sociale belangen' en de Leidsche Protestants Christelijke Bouwvakfederatie (PCBF), respectievelijk de afdeling Leiden der Nederlands Christelijke Bouwarbeidersbond (NCB). De 'Vereeniging' raakte in het najaar van 1941 het eigen gebouw kwijt door toedoen van de bezetter. De NSB'er Woudenberg, die in opdracht van de Duitse bezetter het NVV heeft gelijkgeschakeld, vordert het gebouw ten behoeve van het NVV, later het Nederlandsch Arbeids Front. Deze organisatie verkoopt het gebouw in 1943 aan een NSB'er, die bereid is het gebouw aan de vereniging te verhuren. Na de bevrijding doet het bestuur van de vereniging pogingen om weer in het rechtmatig bezit van het eigen gebouw te komen. Dit rechtsherstel wordt pas in het voorjaar van 1949 verkregen. Evenals de CBB heft de afdeling Leiden van de NCB zich in de zomer van 1941 op om gelijkschakeling door de Duitse bezetter te voorkomen. Op 31 mei wordt de eerste bestuursvergadering van de Leidse PCBF na de bevrijding gehouden, waarbij de notulen van de laatste vergadering op 23 juli 1941 worden goedgekeurd.

Enkele inventarisnummers bevatten oorlogsgerelateerde informatie. Het archief bevat verder enkele series notulen van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en correspondentie.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen