Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Latijnse School, sedert 1838 het Stedelijk Gymnasium te Leiden, 1739-1982 (1984), Archief van de Rector (1739-1982 (1990), Archief van de Curatoren (1783-1982 (1984))

Omschrijving

Inventarisnummer 22 bevat jaarverslagen van de cursusjaren en onderwijsprogramma's uit 1939-1942. Inventarisnummer 26 A bevat minuten van verslagen over de toestand van het gymnasium betreffende de periode 1935-1971. Inventarisnummer 28 bevat statistische verslagen over de toestand van het gymnasium, onder andere met betrekking tot de periode 1939-1943. Onder inventarisnummer 43 bevindt zich de briefwisseling van de rector met de gemeente Leiden uit de periode 1940-1943. In inventarisnummers 59e en 59f zijn minuten van uitgaande stukken van rector Bosselaar te vinden uit het schooljaar 1939/1940. Inventarisnummer 64b bevat notulen van lerarenvergaderingen uit de periode 1938-1953. Inventarisnummers 128-132 bevatten leerlingenkaarten met puntenlijsten en aantekeningen betreffende bevordering en vertrek, onder andere uit de oorlogsjaren. Voor leerlingenlijsten uit de oorlogsjaren zie inventarisnummers 141-143. Fotoalbums die wat de datering betreft de oorlogsjaren bestrijken, zijn te vinden onder inventarisnummers 450 c-e, g en m. Inventarisnummers 491 bevatten notulen van de vergaderingen van het college van curatoren uit de jaren 1936-1943. Inventarisnummers 576-583 bevatten correspondentie van het college van curatoren uit de jaren 1939-1946. Mogelijk vindt u in genoemde inventarisnummers voor uw onderzoek relevante informatie.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers