Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen

Omschrijving

Dit archief bevat een aantal stukken dat door de LO-LKP-Stichting via de Stichting 1940-1945 in oktober 1956 aan het Rijksinstituut werd overgedragen, tezamen met de reeds vroeger beschreven naoorlogse verslagen en rapporten over de geschiedenis en activiteiten van de beide verzetsorganisaties. Het geheel heeft gediend als bron voor de samenstelling van het "Gedenkboek van het verzet in LO en LKP", "Het Grote Gebod".

Het onderhavige materiaal is afkomstig uit verschillende bronnen. De hoofdschotel wordt gevormd door een deel van het archief van het Centraal Bureau van de LO en het correspondentie-archief van het bureau van de Landelijk Sabotage Commandant van de LKP, dat, voorzover kon worden nagegaan, volledig aanwezig is. Het archief bevat informatie over verzetsgroepen, illegaliteit, droppings, wapens en spionage.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)