Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden - aanvulling

Omschrijving

In 1965 werd de Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945 (LKG) opgericht. Dit gebeurde uit onvrede met de situatie zoals die zich had ontwikkeld bij de Stichting 1940-1945, die van de overheid de taak had gekregen de uitvoering van de Wet Buitengewoon Pensioen te ondersteunen. Volgens de LKG was de Stichting 1940-1945 verworden tot een instelling die ver af stond van hun doelgroep, de verzetsgepensioneerden. De Stichting 1940-1945 stond eind jaren '60 en begin jaren '70 onder hevige kritiek. Zo zou 40% van de uitkeringen bij de verkeerde mensen terechtkomen en zou sprake zijn van wanbeleid en vriendjespolitiek. Verzetsgepensioneerden werden mondiger en wilden zichzelf verenigen en een vuist maken ten opzichte van de Stichting 1940-1945. Daarbij kwam ook dat vele voormalige leden van het communistisch verzet zich niet gerespecteerd en zelfs gediscrimineerd voelden. In het licht van de Koude Oorlog werden (oud-)communisten buitengesloten bij grote oud-verzetsstrijdersorganisaties als de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland en Expogé. De LKG stond wel open voor (oud-)communisten, en velen vonden dan ook hun weg naar de LKG, na uit Expogé te zijn gezet. Op deze manier konden ze hun oorlogsverleden en hun identiteit als verzetsstrijder verbinden aan de actuele politiek.

De LKG heeft zich op het gebied van de oorlogspensioenen geprofileerd. Voor de doelgroep was de vereniging vooral bij de Wet Buitengewoon Pensioen betrokken. Het pensioen voor verzetsstrijders werd vrijwel direct na de oorlog ingesteld, maar diverse aspecten van de wet zijn in latere jaren ter discussie gesteld of aangepast door de overheid. De LKG heeft zich daartegen verzet en heeft geprobeerd de Wet Buitengewoon Pensioen voor meer oud-verzetsstrijders toegankelijk te maken. In het debat over de diverse aspecten van de Wet Buitengewoon Pensioen is de LKG specifiek bezig geweest met onder andere de vereveningsbijdrage.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid