Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Landelijke Ereraad der Illegaliteit

Omschrijving

Opgericht op 7 februari 1946 met als taak het Openbaar Ministerie en de Rechter Commissaris te adviseren over de door een verdachte tijdens de bezetting gepleegde strafbare feiten in het kader van verzetsactiviteiten. Leden van de Ereraad waren afkomstig uit de Groote Advies Commissie der Illegaliteit (archief 184). Voorzitter was mr. Gerrit Jan van Heuven Goedhart.

Het archief omvat vijf portefeuilles en bestaat voor het overgrote deel uit door de raad gevormde dossiers van personen, naar wier gedragingen een onderzoek werd ingesteld. Dit archief bevat informatie over verzet, naoorlogse periode, zuivering.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid