Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Kriegswehrmachtgefängnis te Groningen, (1943) 1944 - 1945

Omschrijving

In het begin van november 1944 kreeg de directeur van de Groningse gevangenissen bericht dat een deel van de Strafgevangenis ontruimd moest worden ten behoeve van de Kriegswehrmachtgefängnis, die op dat moment gevestigd was in het Huis van Bewaring te Utrecht. De Kriegswehrmachtgefängnis was bestemd voor allen die zich voor een Duitse militaire rechtbank moesten verantwoorden. Het was de enige Duitse gevangenis in ons land die niet onder het gezag van de Sicherheitspolizei stond. De Nederlandse gedetineerden in de Utrechtse Kriegswehrmachtgefängnis waren rond Dolle Dinsdag alle op transport gesteld naar Duitsland, zodat in de gevangenis alleen nog Duitsers verbleven. In Groningen werd de noordvleugel van de Strafgevangenis vrijgemaakt en de daar aanwezige 117 gevangenen werden naar Veenhuizen afgevoerd. Behalve de noordvleugel eisten de Duitse autoriteiten ook nog diverse vertrekken op in het administratiegebouw voor het inrichten van bureaus; een aantal andere faciliteiten zou voortaan worden gedeeld. Op 23 november 1944 werd de noordvleugel door de "Hauptmann-Kommandant" van de Duitse gevangenis overgenomen. In de loop van januari 1945 werd ook de oostvleugel door de Duitsers in gebruik genomen.

Deze inventaris maakte oorspronkelijk als afdeling 19 deel uit van: J.J.J. Beek, J. Folkerts, H. de Raad (eindred.), Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in de provincie Groningen (1666) 1670-1961 (1978); Publikaties van het Rijksarchief in Groningen 4 (Groningen, 1988). Om praktische redenen is deze toegang nu gesplitst in toegangen op de afzonderlijke archieven. Voor aanhangsel en algemene inleiding behorende bij deze archieven: zie toegangsnr. 83. Twee van de zes inventarisnummers bevatten persoonsgerichte informatie. Zie voor informatie over de stukken de beschrijving van de inventarisnummers. Van de Duitse militaire rechtbank bevinden zich geen stukken in dit archief

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland

Inventarissen