Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Korenschoof N.V. 1779-1970

Omschrijving

"De Korenschoof" N.V. en de haar voorafgegane firma's hebben zich in hoofdzaak toegelegd op het fabriceren van meel; daarnaast op de vervaardiging van een groot aantal andere fa-brikaten, niet steeds graanproducten.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers