Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij N.V. (1826) 1836-1977

Omschrijving

In 1942 verhuist de gieterij naar de Waard; de smeedpers wordt in onderdelen in de oorlog verborgen. Dit gegeven is niet direct uit de inventarisnummerbeschrijvingen af te leiden. Wellicht is informatie over deze gebeurtenis te vinden in de notulen onder de rubriek 'beleid en gang van zaken' (inventarisnummer 35). Het archief bevat enkele stukken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog: bedrijfsluchtbescherming; een joods ingenieur, D. Dresden; bezettingsmaatregelen.

Het archief van D. Dresden is aanwezig in het Nationaal Archief: archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960, nummer toegang 2.21.183.19

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers