Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven, (1906) 1914-1940 (1941)

Omschrijving

De Generale Staf (GS) ressorteerde onder de opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht. De GS was verantwoordelijk voor alle voorbereidingen die nodig waren voor de landsverdediging. In die hoedanigheid maakte men plannen voor de organisatie, mobilisatie, logistiek en strategie. Onder de Generale Staf viel de Militaire Inlichtingendienst en een technische afdeling, die zich bezig hield met bewapening, en met economische aspecten van de moderne oorlog. In augustus 1939 mobiliseerde Nederland zijn leger. In februari 1940 werd luitenant-generaal H.G. Winkelman benoemd tot opperbevelhebber. Na de capitulatie in de Tweede Wereldoorlog werd de GS opgeheven. Op 15 juli 1940 werd een Hoofdregelingsbureau olv. Generaal-Majoor N.T. Carstens ingesteld dat de lopende zaken afhandelde. Het archief bevat materiaal over de verdedigingsvoorbereiding van Nederland in de jaren dertig van de 20e eeuw (aanschaf wapens, luchtverdediging), de mobilisatie (bijv. Vesting Holland, inundatierapporten, afvoer burgerbevolking, Grebbelinie, Peel-Raamstelling, Afsluitdijk, Den Helder, grensbewaking), inlichtingen (buitenland (o.m. de Duitse bewapening) en binnenland (antimilitarisme, NSB, Verdinaso)), stukken over mei 1940 (krijgsverrichtingen) en een beperkt aantal stukken over de verhouding met de Duitse bezetter (capitulatie, krijgsgevangenschap, contacten met de Duitse bezetter) in de eerste fase van de bezetting. Het archief bevat ook stukken van de Commissie inzake teruggave van goederen die Duitse krijgsgevangenen en in bewaring gestelde Duitse en Nederlandse burgers waren ontnomen.

Achter de papieren inventaris, in te zien in de studiezaal van het Nationaal Archief, zitten 30 bijlagen met gedetailleerde beschrijvingen van stukken die in de series van dit archief geborgen zijn. Deze bijlagen kunt u in de studiezaal van het Nationaal Archief inzien.

Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen