Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Cavalerie: Diverse Onderdelen, 1840-1940

Omschrijving

Dit archief bevat de archieven van diverse onderdelen van het wapen der Cavalerie der Koninklijke Landmacht 1840-1940, te weten: Depot Cavalerie, 1e en 2e Eskadron Pantserwagens, Eskadron Ordonnansen, 1e en 2e Regiment Lanciers, Regiment Wielrijders, 1e en 2e Regiment Wielrijders, 1e, 4e en 5e Regiment Dragonders, 3e en 5e Regiment Lichte Dragonders, 1e Regiment Huzaren, 1856-1907, 3e Regiment Huzaren, 1840-1906, 4e Regiment Huzaren, 1848-1913, 1e en 2e Regiment Huzaren-Motorrijders en de 1e Verkenningsafdeling. In de archieven bevinden zich onder meer: orderboeken, dit zijn registers van uitgevaardigde regiments- en garnizoensorders; sterktestaten van de regimenten; strafregisters betreffende officieren en ook als 'geheim' en 'persoonlijk' geclassificeerde stukken. Het archief loopt tot en met 1940 en bevat ook stukken over de mobilisatie en de meidagen van 1940.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 15 - Brief van de commandant van het IVe Legerkorps aan de regimentscommandant betreffende zijn waardering voor de regimentsverrichtingen in de oorlogsdagen. Afdruk.1940

  Thema's

 • 48, 50, 52-55 - Opgaven en sterktestaten van het personeel bij de Cavalerie en stukken betreffende het op non-activiteit stellen van officieren, 1940

  Thema's

 • 49, 51 - Stukken betreffende de opgave van de hoeveelheid aanwezige wapens en paarden bij de gevechtseenheid cavalerie, 1940

  Thema's

 • 227 - Stukken betreffende de geest onder de manschappen van het Eerste Regiment Wielrijders tijdens de verhoogde paraatheid in april 1940, 1940

  Thema's

 • 229 - Brief van de commandant van het Ie bataljon van het Regiment Wielrijders aan de commandant van de lichte divisie betreffende de bataljonstaak bij optreden van een "vijfde colonne" te Roermond, 1940

  Thema's

 • 231 - Bekendmaking van de regimentscommandant van het Eerste Regiment wielrijders betreffende de capitulatie. Afdruk, 1940

  Thema's

 • 253, 255 - Stukken betreffende patrouilles van het 2de Regiment Wielrijders in gebieden te Oosten van de Maas en een grensoverschrijding, 1940

  Thema's