Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Knokploegen - Noord Brabant-Oost

Omschrijving

Het archief van de KP-Noord Brabant-Oost bestaat uit één portefeuille en omvat 4 mappen, inhoudende hoofdzakelijk berichten van en aan de Gewestelijk Commandant Brabant (Oost) betreffende o.m. sabotagedaden, de samenwerking tussen OD en KP, bewaking van gebouwen, troepenverplaatsingen e.d. (De stukken stammen voor het merendeel uit september 1944).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)