Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Keurtroep Heemstede

Omschrijving

De Keurtroep Heemstede vormde een onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). De commandant van de Keurtroep was ondergeschikt aan de plaatselijke commandant of chef-staf van de NBS. Tot de werkzaamheden der keurtroep behoorden het verrichten van spionage-, sabotage- en opsporingswerk, het beschermen van allerlei transporten, en het onschadelijk maken, arresteren en bewaken van personen die een gevaar opleverden voor de maatschappij.

Het archief van de illegale organisatie "Keurtroep Heemstede" bestaat uit 2 portefeuilles en omvat 18 mappen, inhoudende o.m. instructies, berichten, rapporten, mededelingen e.d. van bovengenoemde organisatie. Het archief bevat informatie over verzet, verzetsgroepen, illegaliteit, voedselvoorziening en overgangsbewind.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)