Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage

Omschrijving

Nadat de totstandkoming van de landelijke Warenwet in 1919 is in Den Haag de Keuringsdienst van Waren opgericht, waarbij 33 gemeenten waren aangesloten. De keurmeesters houden op straat en in de bedrijven toezicht op de waren. Zij controleren de samenstelling van de levensmiddelen en de omstandigheden (bedrijfshygiëne) waaronder wordt gewerkt. Ook nemen de keurmeesters monsters, die het laboratoriumpersoneel (scheikundigen en analisten) onderzoekt. Volgens de Warenwet vallen onder het toezicht van de keuringsdiensten alle eet- en drinkwaren. Vlees is van de controles door de Dienst uitgezonderd. De keuring van vlees geschiedt door de Keuringsdienst van slachtdieren en vlees, die aan het Openbaar Slachthuis is verbonden (Haags Gemeentearchief, bnr. 0516-01).

De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers