Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Kapitän M. Sommer en Fa. Union

Omschrijving

Reeds van de zomer van 1940 af zijn, behalve door particulieren, ook door een aantal Duitse instanties op kleine of grotere schaal, soms regelmatig, inkopen gedaan op de Nederlandse zwarte markt. Een belangrijke rol op dit gebied werd gespeeld door het bureau van Oberst Veltjens, die als gevolmachtigde van Göring al kort na de capitulatie een kantoor in Den Haag vestigde, waar de Duitser Hans Plümer als zijn zaakwaarnemer optrad. Bij hun transacties werden tal van Nederlandse inkopers ingeschakeld, waaronder een aantal Joodse. Deze Joodse inkopers werden aangetrokken via een tweetal tussenpersonen:
a) De Duitser "Kapitan" (Michael) Sommer, die zich in 1940 in Amsterdam had gevestigd en die (naast zijn functie als Treuhänder) een van de belangrijkste organisatoren werd van de Duitse zwarte aankopen, met name t.b.v. het Reichsministerium für Bewaffnung und Munition. Geschat wordt, dat hij in totaal voor tientallen miljoenen guldens heeft aangekocht. Na moeilijkheden in de tweede helft van 1943 staakte hij zijn werkzaamheden en dook min of meer onder bij de Kriegsmarine in ons land. Intussen waren op zijn minst elf Joodse inkopers bij het doen van zwarte aankopen door hem ingeschakeld.
b) de Duits-Joodse emigrant Ernst Theodor Heymann, die bij de door hem verrichte transacties gebruik maakte van een als Joods vermogen onder beheer gestelde firma: de Agentuur en Commissiehandel voorheen NV Union en Co, oftewel de "Union". De "Union" kreeg een hoofdkantoor in Den Haag, een filiaal in Amsterdam en depots in een drietal andere plaatsen in Nederland. Het Amsterdamse filiaal, waar ca. 90% van alle "Union"-transacties tot stand kwam, stond onder leiding van Max Fleischmann. Evenals bij de inkoop-organisatie van Sommer liepen de transacties tot in totaal tientallen miljoenen guldens op. Ook aan de activiteiten van de "Union" kwam in 1943 een einde, nadat Hitler aan het begin van dat jaar bevel had gegeven, dat het doen van Duitse zwarte aankopen diende te worden gestaakt (zie verder deel 7 van L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog).

Dit archief bevat informatie over zwarthandel, bezettingspolitiek, Duits bestuur, bedrijfsleven, economie.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland