Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Kamphuis, Marie

Omschrijving

Geboren op 23 oktober 1907 te Zwolle, overleden op 9 januari 2004 in Haren; zette zich haar hele leven in voor de professionalisering van het maatschappelijk werk en de invoering van het social casework in Nederland; startte in 1943 een dependance van het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid Amsterdam (CICSA) in Groningen; dit ontwikkelde zich tot een zelfstandige opleiding, de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA). Marie Kamphuis was in Amsterdam toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Over haar activiteiten (buiten werk om) in de oorlog is niet veel bekend. Wel blijkt uit brieven dat zij in 1940 de moeilijke beslissing heeft genomen om de ariërverklaring, die door de bezetters verplicht gesteld werd, niet te tekenen. Van de consequenties van deze beslissing is niets bekend. Marie werkte in de oorlogsjaren voor zover dat kon gewoon door. Samen met enkele leerkrachten en leerlingen probeerde zij getroffen slachtoffers te helpen. Zo ging een delegatie van de CICSA in 1940 naar het gebombardeerde Rotterdam om de Rotterdamse bevolking bij te staan. In de oorlog liet Marie Kamphuis haar mening horen door het schrijven van een anoniem pamflet over de ‘Winterhulp’ in het voorjaar 1941. Dit pamflet stelde deze winterhulp aan de kaak en zij verstuurde hem aan maatschappelijk werk instellingen en individuele sociaal werkers in Nederland. In 1941 kwam het verzoek uit Groningen om daar een opleiding Wijkverpleging in het leven te roepen. Deze cursus begon in september 1941 als onderafdeling van de CICSA Amsterdam. Na in 1942 ook avondcursussen georganiseerd te hebben leek het niet meer dan een logisch gevolg om ook een dagopleiding in Groningen op te zetten. Maar omdat de bezetter geen nieuwe opleidingen wenste kon dit niet officieel. Toch vertrok Marie in 1943 naar Groningen om daar, ondergronds en zonder financiële steun van de overheid, een dependance van de CICSA op te richten. Direct na de oorlog werd Marie Kamphuis door het Militair Gezag ingezet bij het opvangen van gerepatrieerden in Groningen. Het ging vooral om zoekgeraakte kinderen en kinderen van geïnterneerde NSB-ers. Zij kreeg daarvoor de functie van reserve-tweede-luitenant voor speciale diensten bij het Vrijwillig Vrouwen Hulp Korps. Vijf maanden deed zij dit toen al omstreden werk, waarbij zij kinderen onderbracht in pleeggezinnen en tehuizen. Daarna ging zij weer verder met haar werk op de CISCA Groningen.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen