Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Kahlman, Toon, collectie

Omschrijving

Het archief bevat o.a. stukken met betrekking tot het Comité 1940-1945 (o.a. documentatie met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog) en van de Stichting Geschiedschrijving '30-'45. Verder bevat het archief ook niet oorlogsgerelateerde stukken zoals met betrekking tot de Stichting Mensen zonder werk en de WAO-groep Hoorn.

Thema's

  • Nederland 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 161 H 17 - Politiek opsporingsregister: no. 7, november 1945, A (161 H 16) Politiek opsporingsregister sigmaleeringen 1-15 april 1946 (163 A 126) Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken (z.pl, 1940)

    Thema's