Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het kabinet van de Commissaris der provincie Groningen C.F. Staargaard, 1942 - 1945

Omschrijving

Februari 1942 werd C.F. Staargaard tot Commissaris der provincie Groningen benoemd. Hij was lid van de NSB. Na de bevrijding in april 1945 is het archief vrijwel compleet aangetroffen. Wel is het personeel van de afdeling kabinet op 13 april 1945 begonnen met het verbranden van het archief., doch ten gevolge van tussenkomst van de griffier der provincie, heeft men de vernietiging tenslotte beperkt tot het bezwarende materiaal van de NSB. Evenwel zijn na de bevrijding geen personalia van het personeel der afdeling kabinet aangetroffen.

Inventarisnummer 12 bevat agenda's, uitnodigingen voor en afzeggingen van vergaderingen, 1942. Onder inventarisnummer 2 zijn lijsten van organen, instellingen en functionarissen aanwezig en stukken betreffende periodieke contacten met de Commissaris der provincie, 1942-1944. Inventarisnummer 180 bevat maandverslagen van de Commissaris der provincie, 1942-1944. Inventarisnummers 14-15 bevatten meldingen en processen-verbaal inzake bijzondere gebeurtenissen, 1942-1945. Notulen van Burgemeesterskringen, 1942-1944 zijn aanwezig onder inventarisnummer 170. Stukken betreffende Burgemeesterskringen bevinden zich n inventarisnummer 141. Notulen van de Commissarissenkring (De Kring bestond uit (N.S.B.-) Commissarissen der provincies), 1942-1944 zijn te vinden onder inventarisnummer 179. Inventarisnummers 181-182 bevatten ingekomen en afschriften van uitgegane stukken (o.a. met betrekking tot aanstelling provinciaal adjudant, overval in ambtswoning, salaris en rantsoenering) van de Commissaris der provincie, 1942-1945. Inventarisnummer 142 bevat maandverslagen van burgemeesters, 1944. Kwartaalverslagen van burgemeesters met betrekking tot de periode 1944-1945 zijn te vinden onder inventarisnummer 147. Inventarisnummer 167 bevat stukken afkomstig van het Provinciaal bestuur, 1944

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers