Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Kabinet van de Burgemeester van Nijmegen, 1915 - 1945

Omschrijving

Het archief van het kabinet van den Burgemeester over de jaren 1940 - 1945 is voor een groot deel verloren gegaan. Teneinde te geraken tot een volledige inventarisering van alle archieven uit de voormelde periode werd deze inventaris samengesteld genaamd "Inventaris van het archief van het Kabinet van de Burgemeester van Nijmegen 1940 - 1945".

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 35 - Stukken betreffende de voorgenomen aanstelling van de N.S.B.-personeelchef door burgemeester Van Lokhorst (1943 apr - mei)

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 4 - Stukken betreffende gerezen moeilijkheden tussen burgemeester Steinweg en majoor Van Dijk, waarnemend commissaris van politie, 1941 okt - 1942 mrt

  Thema's

 • 5 - Bedankbrief van "Der Befehlshaber der Ordnungspolizei für die besetzten Niederländischen Gebiete", Dr. Lankenau, aan burgermeester Van Lokhorst wegens het zenden van een boekwerk. (juli 1943)

  Thema's

 • 9 - Briefwisseling tussen burgemeester Van Lokhorst en "der Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Gelderland" betreffende het aanbrengen van rolluiken voor de woning van eerstgenoemde

  Thema's

 • 10 - Anonieme dreigbrief aan burgemeester Van Lokhorst (Sep 1943)

  Thema's

 • 11 - Stukken betreffende de ontslagname der wethouders W.Beukema, E.G. Kalwij en W.F.van der Wagt Feb-Nov 1943

  Thema's

 • 20 - Opstel, met 8 bijlagen, van burgemeester Van Lokhorst betreffende "moeilijkheden veroorzaakt door kameraden-wethouders", juli 1944

 • 21 - Stukken betreffende een controverse tussen burgemeester Van Lokhorst en wethouder Hondius, 1944 feb - aug

  Thema's

 • 22 - Opstel, met 26 bijlagen, van burgemeester Van Lokhorst getiteld: ''Inlichtingen over Ir. H. Hondius'', 1944 julI

  Thema's

 • 24 - Stukken betreffende de vordering van een auto ten behoeve van de gemeentelijke diensten en de hierdoor ontstane moeilijkheden tussen burgemeester Van Lokhorst en Ir. Hondius, 1944 mei - aug

  Thema's

 • 25 - Stukken betreffende de desertie van E. van Lokhorst uit het Transportkorps Speer (1944 juli)

  Thema's

 • 26 - Briefwisseling tussen burgemeester Van Lokhorst en S.S. Schütze C. Sandberg betreffende het verdelen van juwelen door leden der S.S. (Mei 1943)

  Thema's

 • 27 - Kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van burgemeester, wethouders en hoofden van dienst in de periode 3 maart 1943 - 16 september 1944

  Thema's

 • 28 - Notulen van het verhandelde in de vergaderingen van burgemeester, wethouders en hoofden van dienst in de periode 3 Maart 1943 - 16 september 1944

  Thema's

 • 29 - Afschrift van een verslag van een bijeenkomst op 22 juni 1944 ter bepaling van het aantal ambtenaren, dat voor tewerkstelling moet worden aangewezen

  Thema's

 • 30 - Verslag van een toespraak van burgemeester Van Lokhorst tot het personeel van de Distributiedienst (sept. 1943)

  Thema's

 • 32 - Duitse vertalingen van processen-verbaal opgemaakt bij de moordaanslag op majoor Van Dijk, waarnemend commissaris van politie (juni 1943)

  Thema's

 • 33 - Brief van Ir. H. Hondius als burgemeester van Nijmegen aan de Sicherheits-Polizei te Arnhem betreffende een met mosterdgas ondernomen moordaanslag op Dr. Knop, directeur van de Keuringsdienst van Waren, 1943 aug

  Thema's

 • 34 - Stukken betreffende de vacature van leider der distributiedienst

  Thema's

 • 36 - Verslag van een onderhoud tussen burgemeester Van Lokhorst en de conciërge van het stadhuis betreffende de arbeidsinzet van laatstgenoemde (juli 1944)

  Thema's

 • 38 - Concept van een aan alle ambtenaren te richten vragenlijst, betreffende door hen gepleegd verzet, mei 1943

  Thema's

 • 39 - Afschrift van een rapport van majoor Van Dijk aan den Gewestelijk Politiepresident te Arnhem betreffende de sterkte, activiteit en moreel der Nijmeegse politie (juni 1943)

  Thema's

 • 41 - Stukken betreffende het ontslaan van personeel van het Opruimingscommissariaat en van de Stedebouwkundige Dienst

  Thema's

 • 42 - "Melding van kmd Van Druten, opgenomen door Stroowinder'' betreffende drie bominslagen in de nacht van 30 April op 1 Mei 1943

  Thema's

 • 43 - Stukken betreffende een eventuele noodevacuatie der bevolking van Nijmegen en betreffende de aanwijzing van functionarissen voor dit doel, 1943 jun - 1944 aug

  Thema's

 • 44 - Stukken betreffende een luchtbeschermingsoefenig op 16 augustus 1943

  Thema's

 • 45 - Stukken betreffende de levering van matrassen en kussens door de firma Fermin voor de getroffenen bij het februari-bombardement en betreffende de distributie dezer goederen, 1944 mrt - apr

  Thema's

 • 46 - Brief van het opruimingscommissariaat aan wethouder Hondius betreffende het al of niet slopen van gebouwen in het centrum (mei 1944)

  Thema's

 • 47 - Stukken betreffende het vervaardigen van herinneringsmédailles voor hen die zich na de ramp van 22 februari 1944 bijzonder verdienstelijk maakten (augustus 1944)

  Thema's

 • 48 - Notulen van een samenkomst van burgemeester, wethouders, hoofden van dienst en Dr.Ir. Van der Meer op 11augustus 1944 betreffende de stand der wederopbouw in Nijmegen (augustus 1944)

  Thema's

 • 50 - Notitie betreffende het fusilleren van de gebroeders Van der Weer en A. Frederiks, 1943 mei

  Thema's

 • 51 - Lijst van gearresteerde en voortvluchtige artsen (1944)

  Thema's

 • 55 - Lijst van beoefenaars van vrije beroepen welke lid zijn van of sympathiserend met de N.S.B. (1943)

 • 56 - Menulijst voor de week van 23 - 28 Augustus 1943 voor de Rijkskeukens

  Thema's