Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Joan Willems, 1909 - 1974

Omschrijving

Joannes Martinus Willems werd op 14 maart 1909 te Tilburg geboren als zoon van de hoofdonderwijzer Petrus Joannes Willems en Adriana Maria van Iersel. Hij was gehuwd met Ina Tholens. Toen kort na de capitulatie van Nederland de Nederlandse Unie werd opgericht, stelde Joan Willems zich ten dienste van deze beweging. Hij werd gewestelijk commissaris voor Noord-Brabant. In de winter van 1940-1941 werd hij wegens zijn werkzaamheden voor de Unie door de Duitsers gevangen genomen, doch spoedig weer vrijgelaten. Na het verbod van de Unie in 1941 werd er een soort comité gevormd dat de contacten in Unieverband wilde aanhouden en versterken. Zowel Joan Willems als Geert Ruygers maakten deel uit van dit comité. Zij raakten in het illegale werk verzeild en werden betrokken bij de uitgave van illegale bladen. Via Je Maintiendrai kwamen ze terecht bij het illegale blad Christofoor. Dit werd het illegale blad van uit de Unie afkomstige katholieken, meest jongeren, die gekant waren tegen de terugkeer na de oorlog van de Rooms Katholieke Staatspartij. Op 31 oktober 1944 werd de Stichting Christofoor opgericht, die de werkzaamheden van de groep Christofoor na de bevrijding wilde voortzetten. Hieronder viel ook de zorg voor de uitgave van het in het zuiden inmiddels legaal geworden blad Christofoor. Naast deze stichting werd in het najaar van 1945 ook een Katholieke Werkgemeenschap Christofoor opgericht die politieke doelstellingen nastreefde. Het voorbereiden van en leiding geven aan de katholieke bevolkingsgroep om, met doorbreking van het vooroorlogse isolement, mee te werken aan het scheppen van een christelijk personalistisch-sociale orde, noemde zij haar eerste doel. Op 12 mei 1945 werd door een aantal leden van de zogenaamde Gestelse groep de Nederlandse Volksbeweging opgericht. De Gestelse groep bestond uit ruim 450 leidinggevende Nederlanders die door de Duitse bezetter in mei 1942 geïnterneerd waren in het seminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel. Hier werden ideeën ontwikkeld om na de oorlog te komen tot de oprichting van een brede volkspartij. Joan Willems werd benoemd tot gewestelijk secretaris voor Noord-Brabant. Als zodanig was hij ook betrokken bij de uitgave van Je Maintiendrai, het weekblad van de NVB.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 7 - De Nederlands Unie, 1940 - 1949

  Thema's

 • 212 - J. Linthorst Homan, 'In vaderlandschen zin. Een antwoord op veel critiek', 1940

  Thema's

 • 213 - P.H. Ritter jr,' Wie zijn de drie mannen van de Nederlandse Unie?', 1940

  Thema's

 • 214 - Geert Ruygers, 'Volkseenheid', 1940

  Thema's

 • 215 - 'Bloeiende Jeugd. Vernieuwing van opvoeding en onderwijs', 1940

  Thema's

 • 216 - 'Brood en bezinning. Corporatief en cultureel program van de Nederlandse Unie', 1940

  Thema's

 • 217 - 'En de boer ploegt voort. Agrarisch program van de Nederlandse Unie', 1940

  Thema's

 • 218 - J. Waardenburg, 'De geest maakt sterk. Op weg naar een nieuwe samenleving', 1941

  Thema's

 • 218 - 'Wij gaan op huisbezoek. Wenken voor de propagandisten en huisbezoekers van de Nederlandse Unie', 1941

  Thema's

 • 279 - Henri Bruning, 'Een hard en ernstig woord tot mr Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtse fronten', 1940

  Thema's

 • 282 - Rede van rijkscommissaris Seyss-Inquart, in concertgebouw in Amsterdam, 1941

 • 294 - 'Zóó sprak het Zuiden. Problemen van de dag in den spiegel der Zuidelijke pers', voorlichting Militair Gezag, 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 295 - 'Hoe zit dat? Enkele uiteenzettingen over de voornaamste problemen van bevrijd gebied', voorlichting Militair Gezag, 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 303 - F. Vervooren, 'Nederland in den oorlog! Met reproducties van officieele stukken. 3e deel', 1941 juni - september

  Thema's

 • 313 - 'Volk en Arbeid. Maandblad Nederlandse Unie', 1940

  Thema's

 • 333 - 'Commentaar', publicatie sectie voorlichting Militair Gezag, 1944 - 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 334 - 'Oud Nieuws', publicatie sectie voorlichting Militair Gezag, 1944 - 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 335 - 'Persstemmen', publicatie sectie voorlichting Militair Gezag, 1944 - 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945