Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
J.N.J. van der Meij

Omschrijving

Als officier was hij verbonden aan de in Den Helder gevestigde opleiding Militaire Vorming en het begin van de Tweede Wereldoorlog maakte Van der Meij in die plaats mee. Hij werd op het wachtschip Hr.Ms. Willemsoord geplaatst en daarna eervol door de bezetter uit de zeedienst ontslagen. Hij was ‘vrij op erewoord’. In september 1941 poogde hij met een groep vertrouwelingen in een kleine motorboot de Noordzee over te steken, om zich in Engeland bij de Nederlandse Strijdkrachten te voegen. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden vielen ze in handen van de Duitsers. Tegen Van der Meij werd de doodstraf geëist, maar na anderhalf jaar van procederen volgde een omzetting van deze straf in tuchthuisstraf. De rest van de oorlog zat Van der Meij in verschillende gevangenissen in Duitsland.

De collectie Van der Meij bevat persoonlijke papieren, zoals brieven en een dagboek. Daarnaast is er een verzameling documentatie over de Engelandvaarders in de Tweede Wereldoorlog en door Van der Meij geschreven en verzamelde krantenartikelen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid