Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
J. Meertens, gemeenteraadslid en wethouder (geb. 1888), 1910-1959

Omschrijving

Jan Meertens werd op 14 september 1888 in de gemeente Gasselte geboren.In 1911 trad hij toe tot de S.D.A.P. en twee jaar later werd hij benoemd tot secretaris, later tot voorzitter, van de federatie Emmen van deze partij. Op 2 januari 1929 verliet de heer Meertens het onderwijs tengevolge van zijn aanstelling tot bezoldigd bestuurslid van de afdeling Rotterdam van de Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond. Hierdoor kwam tevens een einde aan zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten van Drente. Zijn functie bij de Centrale Nederlandse Ambtenaars Bond nam hij waar tot het moment waarop, tijdens de bezetting, de vakverenigingen gelijkgeschakeld werden met het Nederlands Arbeids Front. Enkele dagen na zijn ontslagneming, op 4 mei 1942, werd hij gearresteerd en overgebracht naar het gijzelaarskamp te St.Michielsgestel. Na twee jaar werd hij vrijgelaten, doch bij zijn terugkeer te Rotterdam besloot hij wegens nieuwe dreigingen onder te duiken. Vanaf dat moment was hij in de illegaliteit belast met de vaststelling van de uitkeringsbedragen van het Nationaal Steunfonds.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers