Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Ir F.C.M. Wijffels

Omschrijving

Het archief vormt de neerslag van tal van functies die Wijffels bekleedde; het betreft naast zijn korte ministerschap van sociale zaken (1945), een aantal andere functies in de landelijke en provinciale politiek waaronder zijn lidmaatschap van de Nederlandse Unie, bestuurslidmaatschap van de Katholieke Volkspartij en kamerlidmaatschappen (1940 - 1967); daarnaast is er materiaal in te vinden over uitgeoefende functies in de mijnindustrie, o.a. als inspecteur - generaal der mijnen en voorzitter van de mijnindustrieraad (1945 - 1949), verzetsactiviteiten in WO II, tal van nevenfuncties en een aantal stukken betreffende zijn priveleven; bevat ook stukken van de Stichting Veritas (EAN 452)

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)