Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Indische collectie

Omschrijving

De Indische collectie bevat enkele kleine archiefbestanden van onder andere de volgende instellingen en personen opgenomen:
* Temporaire Krijgsraden / Hoog Militair Gerechtshof - Nederlands-Indië (Japanse oorlogsmisdrijven)
* Opsporingsdienst Overledenen (ODO) - Batavia
* Commissie Verzetsster Oost-Azië
* Federatie van ex-illegale werkers in Nederlands- Indië (FIWI)
* Audretsch, A.P.M. (jurist Netherlands War Crimes Investigation Team in Singapore)
* Weerd, K.A. de (jurist Tokio-tribunaal)
De collectie bevat verder in hoofdzaak persoonlijke verslagen, brieven en ambtelijke rapportages en is vanaf 1946 aangelegd door middel van schenkingen van repatrianten uit het toenmalige Nederlands-Indië. De collectie is steeds aangevuld met nieuwe aanwinsten en is dan ook niet afgesloten. Het materiaal heeft betrekking op de Japanse bezetting, het Japanse bestuur (inclusief het opsporingsapparaat), internerings- en krijgsgevangenkampen, verzet, vervolging en Japanse oorlogsmisdaden, de Indonesische revolutieperiode en de repatriëring. Ook andere documenten over militaire, politieke, sociale en culturele aangelegenheden uit de periode 1940-1950 zijn in de collectie aanwezig

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid