Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het honorair consulaat te Korfoe, 1916-1956

Omschrijving

Het archief bevat uitgaande brieven met name omtrent de handel, de internationale situatie (activiteiten van vreemde mogendheden op het eiland) en over particulieren. Daarnaast zijn er ingekomen brieven van het gezantschap te Athene over diverse consulaire kwesties, van Griekse autoriteiten en instellingen en van particuliere instellingen en personen.

Onder de ingekomen stukken van het Nederlands Gezantschap te Athene, 1920-1956 die betrekking (zouden kunnen) hebben op de Tweede Wereldoorlog. Zie hiervoor de inventarisnummers 12,14-16 en 18.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 12 - Ingekomen stukken over nationaliteit 1938-1952 betreffende verklaringen van Nederlanderschap; nationaliteitsverwerving door huwelijk in de periode 1940-1945

  Thema's

 • 14 - Ingekomen stukken over inlichtingen over personen 1934-1956 betreffende de signalering van Willem Bagchus, A.K.Atshar, Jef Last; een adoptie; oorlogsgedetineerden. NB. Mogelijk is de signalering van de drie genoemde personen niet oorlogsgerelateerd. Archiefonderzoek moet dit uitwijzen.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 15 - Ingekomen stukken over handelsinlichtingen 1921-1945 betreffende verzoek om rapportage; toezending brochures; de prijs van kinine.

  Thema's

 • 16 - Ingekomen stukken over zaken betreffende scheepvaart en zeevarenden 1933-1955

  Thema's