Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Hirschfeld, H.M.

Omschrijving

Hans Max Hirschfeld was gedurende de bezetting Secretaris-Generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij.

Het archief bevat correspondentie van Hirschfeld, rapporten, verslagen, aantekeningen, verordeningen, notulen en delen van zijn dagboek die betrekking hebben op een groot aantal aangelegenheden waar zijn departementen mee te maken hadden, zoals het bedrijfsleven, de economische situatie, de rijksbureaus, het distributiesysteem, de voedselvoorzieningen, de tewerkstelling van ambtenaren en krijgsgevangenen. Bovendien een aantal stukken die gebruikt zijn bij het proces tegen Seyss-Inquart in Neurenberg. Het archief bevat informatie over departementen, bezettingspolitiek, Arbeidsinzet, tribunalen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers