Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Hirschfeld, H.M.

Omschrijving

Hans Max Hirschfeld was gedurende de bezetting Secretaris-Generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij.

Het archief bevat correspondentie van Hirschfeld, rapporten, verslagen, aantekeningen, verordeningen, notulen en delen van zijn dagboek die betrekking hebben op een groot aantal aangelegenheden waar zijn departementen mee te maken hadden, zoals het bedrijfsleven, de economische situatie, de rijksbureaus, het distributiesysteem, de voedselvoorzieningen, de tewerkstelling van ambtenaren en krijgsgevangenen. Bovendien een aantal stukken die gebruikt zijn bij het proces tegen Seyss-Inquart in Neurenberg. Het archief bevat informatie over departementen, bezettingspolitiek, Arbeidsinzet, tribunalen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 11b - Gegevens van het Departement van Sociale Zaken over tewerkstelling in Duitsland

    Thema's

  • 11e - Nota van Hirschfeld en Woltersom (gebruikt bij het proces te Neurenberg), met een groot aantal bijlagen omtrent o.m. sluiting van bedrijven en de arbeidsinzet, 18 december 1945

    Thema's

  • 2b - Correspondentie met Duitse instanties in bezettingstijd (II): Correspondentie en nota's betreffende o.m. verzoeken om vrijlating van krijgsgevangenen en. gijzelaars, het personeel van het Bureau Prijzen, de arbeidsinzet, de transportsituatie, het betalingsverkeer met België, de wet betreffende prijsopdrijving en hamsteren 1939, het uitreiken van nieuwe inlegvellen bij distributiestamkaarten e.d. (De stukken zijn alphabetisch geordend), 17 juli 1942 - 18 december 1943

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers