Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Hieronymusschool, vanaf 1877 Stedelijk Gymnasium te Utrecht 1631-1969

Omschrijving

Op 4 december 1474, de dag die nog altijd als de dies natalis van het Stedelijke Gymnasium wordt beschouwd, werd de school ingewijd. De school kreeg de naam ‘Hieronymusschool’, naar de heilige Hieronymus, een van de patronen van de Broeders des Gemenen Levens. In 1876 kwam door de nieuwe wet op het Hoger Onderwijs een einde aan de Latijnse scholen. De stedelijke gymnasia traden daarvoor in de plaats. Op 11 februari 1944 moesten de gymnasiasten het veld ruimen voor de bezetters. Binnen drie weken stond het gymnasium tot hun beschikking. Achtereenvolgens werden de lessen gegeven: tot januari 1945 in het schoolgebouw aan de Minkade, tot april 1945 in de meisjes-H.B.S. aan de Wittevrouwenkade en tot mei 1945 in het Universiteitsgebouw aan het Dom-plein. Tenslotte bood het Christelijk Gymnasium hun een gastvrij onderdak. Toen de bezet-ters en daarna de bevrijders in september 1945 het gymnasium verlaten hadden, bleek het zodanig beschadigd te zijn, dat een grondige restauratie nodig bleek. Pas in 1947 kon men de school weer betrekken.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen