Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven van de Henrietta Hoffmanstichtingen te Gouda, (1886) 1888 - 1987 (1989)

Omschrijving

Op 9 maart 1886 overleed Henrietta Helena Hoffman te Utrecht. Uit haar testament bleek dat zij de gemeente Gouda tot haar erfgenaam had benoemd. In haar testament bepaalde zij dat de gemeente Gouda moest stichten: "een Volksgaarkeuken, waarmede zij bedoelt, zoodanige inrichting, waardoor aan den Arbeidersstand tegen matige betaling, voedingsmiddelen worden verschaft, en een gesticht tot opneming en verpleging van daaraan behoefte hebbende vrouwen of meisjes uit den fatsoenlijken stand". Op 21 mei 1889 werd de keuken geopend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er door de komst van vluchtelingen en militairen aanzienlijk meer gebruik gemaakt van de gaarkeuken dan in vredestijd. Het Hoffmangesticht werd op 26 juni officieel geopend.

In de inventaris zijn geen beschrijvingen aangetroffen die rechtstreeks naar de oorlog verwijzen. Wel is het mogelijk dat bijvoorbeeld in correspondentie en in notulen van vergaderingen oorlogsgerelateerde informatie te vinden is. Zie hiervoor de in de Wegwijzer opgenomen inventarisnummers. Financiƫle stukken uit de oorlogsjaren vindt u in de rubrieken 1.2.5 (Volksgaarkeuken) en 2.2.4 (Henrietta Hoffmanhuis).

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen