Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Heilig Kerstmisgilde te Haarlem

Omschrijving

Het nog steeds bestaande Heilig Kerstmisgilde te Haarlem is een religieus gilde. Het is gesticht om de geboorte van Christus te eren. Vermoedelijk al vanaf de oprichting had het gilde een eigen kapel in de parochiekerk, waar missen werden opgedragen. Voorafgaand aan en volgend op de Heilige Mis ter gelegenheid van de kerstviering werden gezamenlijke maaltijden gehouden. Ook werden ter gelegenheid van het kerstfeest dertien armen gevoed.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 83 - Girostrookje wegens betaling door de thesaurier aan F.A. Sorel, 1943; met op de achterkant ongedateerde aantekening door Sorel dat dit de vergoeding betreft voor de huur door hem van een kluis om gedurende de oorlogsjaren de gildeboeken voor de Duitsers verborgen te houden

    Thema's