Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de HBS voor Meisjes (Louise de Coligny Scholengemeenschap), 1881-1981(1994)

Omschrijving

Inventarisnummers 2 en 35 bevatten brievenboeken (registers van uitgaande brieven) uit de jaren 1940-1943. Notulen van vergaderingen 1940-1959 zijn aanwezig onder inventarisnummer 65. Mogelijk is in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie aanwezig. NB. De plaatsingslijst is in bewerking. Het is mogelijk dat de inventarisnummers niet meer kloppen. Voor informatie kunt u zich wenden tot Regionaal Archief Leiden.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 34 - Tweede Wereldoorlog, diverse stukken, origineel en kopieën, 1940-1945 NB. Bevat onder andere distributiebonkaart, rittenkaart en aanvraagbonnen van goederen/schoenen (ook van na de oorlog) op naam van Dr. J.G. van Manen. Tevens is in dit inventarisnummer een brief van een familielid aanwezig gericht aan Van Manen, geschreven op briefpapier met als illustratie een afbeelding van schilderij 'Wilhelmus van Nassouwe'.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers