Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de handelssociëteit te utrecht 1852-1978

Omschrijving

De Handels Sociëteit te Utrecht werd op 22 januari 1852 door enkele vooraanstaande Utrechtse zakenlieden opgericht. Haar doel is volgens de omschrijving in het reglement: 'een gemeenzamen band tussen de leden te vestigen, onderlinge verstandhouding, ontwikkeling, kennis en voorlichting te bevorderen en door gemeenschappelijk overleg, eerlijke en eendrachtige samenwerking in vrijzinnigen en verdraagzaamen geest, zoowel het algemeen belang als dat van handel en fabriekwezen in het bijzonder te behartigen'.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen