Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Groote Advies-Commissie der Illegaliteit

Omschrijving

Op aandringen van de regering in Londen werd in juli 1944 in bezet gebied onder voorzitterschap van Willem Drees (archief 212 j) de Contactcommissie der Illegaliteit opgericht. De taak was de regering te adviseren bij de aanstelling van regeringsvertegenwoordigers. Eind augustus 1944 slaagde de Contactcommissie er in de Groote Advies Commissie der Illegaliteit te vormen, bestaande uit vertegenwoordigers van ongeveer twintig landelijk opererende illegale groeperingen. Tot de verkiezingen van mei 1946 bleef de Groote Advies-Commissie als adviesorgaan van de regering fungeren.

Het archief omvat niet alleen archiefstukken van de GAC in engere zin, doch ook het archief van de Contact-Commissie van de Illegaliteit (1944-1945), alsmede het archief van het Amsterdamsch Werk Comité. Eraan toegevoegd werd een deel van het archief van het Locaal Werkcomité Rotterdam. Het GAC-archief in engere zin omvat zowel stukken van "de GAC", als van de verschillende commissies en secties en van het liquidatiebureau.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)