Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Griffie van de provincie Zuid-Holland

Omschrijving

Het archief bevat allereerst een grote reeks stukken over de organisatie: onder meer de provinciale volksalmanak, behandeling van administratieve geschillen, wijziging provinciale grenzen; grondaankoop, grondruil, schenking of onteigening voor aanleg van (provinciale) wegen, fietspaden, vaarwegen, recreatiewegen; vaststelling van de provinciale rekeningen en begrotingen plus overige financiƫn; huisvesting, nieuwbouw provinciehuis en kunstcollectie. Verder zijn er stukken omtrent het ambtelijk apparaat: geloofsbrieven van leden van Provinciale Staten, verslagen van de handelingen van Provinciale Staten; de notulen van de vergaderingen met alfabetische registers, jaarverslagen en voordrachten van Gedeputeerde Staten. Ook is er het buitengewoon Provinciaal Blad met registers en bijvoegsels. Met betrekking tot het personeel zijn er een aantal stukken over de arbeidsvoorwaarden: salariƫring, beoordeling, reiskosten, scholing, ziektekosten e.d.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers