Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Grensvak I en grensvak A van het Korps Grensbewaking

Omschrijving

Op 15 april 1945 begon luitenant-kolonel J.E. van Dissel met de organisatie van Grensvak I. Het stafbureau werd gevestigd te Assen. Als bewakingsgebied van dit Grensvak I golden de provincies Groningen en Drenthe. Voor de bewaking hiervan beschikte de commandant over 6 compagnieën. Tevens ressorteerde onder het commando Assen het bewarings- en verblijfkamp "Strocartonfabriek Ons Belang" te Stadskanaal voor politieke delinquenten. Dit kamp werd opgericht op 7 mei 1945 en heeft bestaan tot 1 maart 1946. Op 2 maart 1946 werd dit kamp overgebracht naar Schoonloo, waar het nog bestaan heeft tot 29 mei 1946. Op 8 mei 1946 bij de reorganisatie werd Grensvak I veranderd in Vak A. De liquidatie had een aanvang genomen. De sterkte der compagnieën werd ingekrompen en de beste soldaten werden gehandhaafd. Op 8 november 1946 trad het afwikkelingsbureau in werking. De kapitein Van Dijk beëindigde zijn werkzaamheden op 16 december 1946, waarna onder QWA J. Outhuis de liquidatiewerkzaamheden werden voortgezet en beëindigd onder supervisie van de commandant der Koninklijke Marechaussee der V. Divisie.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 57 - Correspondentie betreffende geïnterneerden, december 1945 - 20 mei 1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 70 - Bescheiden van personeel slechts korte tijd ingedeeld geweest bij Grensvak I, waaronder vermisten, politiek onbetrouwbaar enz., 1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 129 - Rapporten betreffende o.a. repatriërenden door Braaksma, 12 september 1945

  Thema's

 • 143 - Rapporten van de Compagnieën en Veiligheidsdetachementen betreffende aanhoudingen, 2 februari - 23 juni 1946

  Thema's

 • 144 - Rapporten betreffende onderzoek naar de ontvluchting van twee SS-mannen "De Lange" en "Fleur" uit I.K. Stadskanaal door majoor Fetter en kapitein Suk, 15 oktober 1945

  Thema's

 • 316 - Correspondentie tussen H.A.D. en V.D. betreffende verdachte personen, 26 mei - 20 september 1945

  Thema's

 • 326-334 - In beslag genomen gelden gerepatrieerden

  Thema's

 • 337 - Persoonsaanwijzingen en P.V.'s van aangehouden verdachte gerepatrieerde personen, mei - juni 1945

  Thema's

 • 350 - Signalementen van gezochte personen, 1945-1946

  Thema's

 • 351 - Signalementen van ontvluchte gevangenen, april - september 1946

  Thema's

 • 455-499 - Interneringskamp Stadskanaal ("Ons Belang"), later Schoonloo, o.a. correspondentie, in beslag genomen gelden, registratie gedetineerden etc.

  Thema's