Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings (der Koningin) van de provincie Groningen, 1814-1941

Omschrijving

Zie ook de inventaris van het archief van het kabinet van de Commissaris der provincie Groningen C.F. Staargaard, 1942 - 1945

Inventarisnummers 4867-4897 bevatten ingekomen en minuten van uitgaande stukken met betrekking tot de periode januari 1939-december 1941. Voor toegang op deze correspondentie zie de agenda's (inventarisnummers 4962-4965), repertoria (indices, inventarisnummers 5184-5187) en klappers op de repertoria 5302-5304 en 6154. Inventarisnummers 5533-5537 en 5545-5546 bevatten registers van afgifte van paspoorten respectievelijk klappers op die registers met betrekking tot de oorlogsperiode. Inventarisnummers 6115-6123 bevatten correspondentie van de Commissaris (der Koningin), uitoefenende het centraal Nederlands gezag, 1940. De toegangen tot deze correspondentie bevinden zich in inventarisnummers 6124-6125 (agenda's 1940-1941), 6155 (Repertorium, index, op de correspondentie 1940-1941) en 6156 (Klapper op het repertorium, 1940-1941). Inventarisnummers 6126-6127 bevatten circulaires van de Commissaris, onder andere aan de burgemeesters (met klappers). Mogelijk bevindt zich in de hierboven genoemde inventarisnummers informatie over onderwerpen en thema's met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 5592-5593 - Stukken betreffende de organisatie en de werkzaamheden van de Stichting Winterhulp Nederland, met inhoudsopgaven, 1940-1941

  Thema's

 • 5608-5623 - Stukken betreffende de organisatie van de bescherming van burgerbevolking tegen luchtaanvallen, 1925-1941. De inventarisnummers bevatten onder andere stukken met betrekking tot de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, 1936 - 1940; Povinciaal Verband Groningen van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming, 1939 - 1941; Organisatie van gemeentelijke luchtbechermingsdiensten, 1932 - 1934, 1939 - 1940; Luchtbeschermingsplan van de gemeente Groningen, 1938; Luchtbeschermingsplannen van andere gemeenten, 1936 - 1940; Personeel, 1937 - 1941; Cursussen, 1929 - 1941; Materieel voorziening, 1931 - 1941; Alarmering, 1936 - 1940; Oefeningen algemeen, 1936 - 1940; Verduisteringsmaatregelen, 1939 - 1941; Verduisteringsoefeningen, 1938 - 1940; Maatregelen met betrekking tot scholen, 1940.

  Thema's

 • 5624-5625 - Ingekomen stukken van de Rijksinspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen , van burgemeesters en politiefunctionarissen, houdende opgave van bominslagen en andere oorlogshandelingen, waarvan sommige met processen-verbaal van getuige-verklaring, 1940 - 1945

  Thema's

 • 5958 - Dienstplicht, alfabetische registers der ingeschrevenen, Groningen, 1939

  Thema's

 • 5959 - Dienstplicht, alfabetisch register der ingeschrevenen, Adorp-Noorddijk, 1939

  Thema's

 • 5960 - Dienstplicht, alfabetisch register der ingeschrevenen, Oldehove-Zuidhorn, 1939

  Thema's

 • 5961 - Dienstplicht, alfabetisch register der ingeschrevenen, Groningen, 1940

  Thema's

 • 5962 - Dienstplicht, Adorp-Noorddijk, 1940

  Thema's

 • 5963 - Dienstplicht, Oldehove-Zuidhorn, 1940

  Thema's

 • 5964 - Dienstplicht, alfabetisch register der ingeschrevenen, Groningen, 1941

  Thema's

 • 5965 - Dienstplicht, Adorp-Noorddijk, 1941

  Thema's

 • 5966 - Dienstplicht, alfabetisch register der ingeschrevenen, Oldehove-Zuidhorn, 1941

  Thema's

 • 5975-5976 - Registers van personen die vóór en na hun inschrijving voor de Nationale Militie in militaire dienst zijn getreden, 1889 - 1941

  Thema's

 • 5981-5984 - Stukken betreffende de vrijwillige burgerwacht, 1918 - 1939 waaronder: Oprichting en organisatie; verhouding tot de bijzondere vrijwillige landstorm; Steunverlening aan burgerwachten; economische burgerwachten;
  Opgave sterkte burgerwachten; Diversen, met lijst van stukken.

  Thema's

 • 6062 - Stukken betreffende de uitvoering van de Vuurwapenwet 1919, 1921-1941

  Thema's

 • 6064 - Stukken betreffende gemeentelijke regelingen inzake benoemingseisen en bezoldiging van veldwachters, 1932- 1943

  Thema's

 • 6065-6066 - Stukken betreffende de plannen tot uitbreiding van de gemeentepolitie, 1940-1941

  Thema's

 • 6067-6068 - Verklaringen van gemeenteveldwachters inzake hun afstamming, met geleidebrieven van burgemeesters, (Adorp-Zuidbroek), 1941

  Thema's

 • 6069 - Stukken van de Commissaris der Koningin als voorzitter van het bestuur van de Stichting "De Groninger Gemeenschap". Met lijst van stukken, 1939 - 1941 NB. De stichting werd op 16 februari 1939 opgericht en stelde zich de bevordering van de "geestelijke herbewapening" ten deel.

  Thema's

 • 6112 - Stukken betreffende opgaven van in de gemeenten in deze provincie op 10 mei 1940 geleden materiële oorlogsschade, 1940

  Thema's

 • 6114 - Stukken betreffende de nationale inzamelingsactie 1940, 1940

  Thema's