Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Goedewaagen, dr. T.

Omschrijving

Dr. Tobie Goedewaagen werd geboren te Amsterdam op 15 maart 1895 en was filosoof, politicus en leraar Klassieke Talen. Hij was één van de weinige intellectuelen binnen de NSB en bekleedde al snel tal van leidinggevende posities in pers- en onderwijszaken. Hij werd door Mussert benoemd tot Hoofd van de afdeling Perszaken, Persleider, Hoofd van de afdeling Hooger Onderwijs en Gemachtigde in Bijzondere Dienst. Als voorzitter van de Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers was hij vanaf juni 1940 actief betrokken bij de gelijkschakeling van de Nederlandse pers en omroepen. De meeste invloed had Goedewaagen echter toen hij als secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten de hoogst verantwoordelijke was voor de ombuiging van de Nederlandse kunst en cultuur (pers, radio, film, letteren, theater en muziek, beeldende kunsten en architectuur) in nationaal-socialistische richting. Hij overleed in Den Haag op 4 januari 1980.

Thema's